Re – Matters

Coming up.

Welcome to my exhibition for February at Cafe Bar 9 in Helsinki!

Opening 04.02.2020 at 5pm

http://bar9.net/

English

My exhibition consists in paintings from my project Light Matters Series and my project Re – Cut. The first one is a study of colors, matter and light inspired by the cosmos, planets, minerals, geometry and gravity. I use a neon and a luminous color palate for a vibrating visual effect. On my project Re – Cut I create collages from books and digital images. We are constantly capturing the images that we see. Is the purpose of an image to be looked at only once? Or is it to be looked at many times, and maybe shared with someone else who will then repeat the process… Some of these images are printed into books made for image consumers, but as we know, people throw away old books all of the time and plenty of books remain unopened for years. The books I’ve used for my collages have all been acquired for free. Their previous owners decided to get rid of them and give them away. From this discarded objects I create new images, new ideas and new compositions.

Re – Matters is a composition from my projects that connect through geometry and color. For me is important to make use of things that we already have; as an artist my main goal is to make art sustainable. I think we have enough objects — let’s use them and create new things; therefore new visual experiences.

Suomi

Näyttelyni koostuu projektini Light Matters Series maalauksista sekä projektistani Re – Cut. Ensin mainittu on värien, aineen ja valon tutkielma, joka on saanut inspiraationsa kosmoksesta, planeetoista, mineraaleista, geometriasta ja painovoimasta. Käytän kirkkaiden ja neonvärien palettia saavuttaakseni väreilevän visuaalisen vaikutelman. Projektissani Re – Cut luon kollaaseja kirjoista ja digitaalisista kuvista. Tallennamme jatkuvasti kuvia joita näemme. Onko kuvan tarkoitus tulla katsotuksi vain kerran? Vai tuleeko se katsotuksi monia kertoja, ja ehkä jaetuksi jonkun toisen kanssa, joka tulee toistamaan prosessin… Jotkut näistä kuvista on painettu kirjoihin kuvien kuluttajille, mutta kuten tiedämme, ihmiset heittävät pois vanhoja kirjoja koko ajan, ja monet kirjat pysyvät avaamatta vuosien ajan. Olen saanut kollaaseihini käyttämäni kirjat käyttööni ilmaiseksi. Niiden aiemmat omistajat päättivät hankkiutua niistä eroon ja antaa ne pois. Näin ollen luon uusia kuvia pois heitetyistä esineistä: uusia ajatuksia, uusia yhdistelmiä.

Re – Matters on kompositio projekteistani, jotka yhdistyvät toisiinsa geometrian ja värin kautta. Minulle on tärkeää hyödyntää esineitä, joita meillä jo on: päätavoitteeni taiteilijana on taiteen tekeminen ekologisesti kestäväksi. Mielestäni meillä on jo tarpeeksi esineitä – joten käytetään niitä uuden asioiden ja samalla uusien visuaalisten kokemusten luomiseen.

Svenska

Min utställning består av målningar ur mina projekt vid namn Light Matters Series och Re – Cut. Det förstnämnda är en studie i färger, materia och ljus inspirerat av kosmos, planeter, mineraler, geometri och gravitation. Jag använder mig av en ljusstark neonfärgspalett för att åstadkomma en vibrerande visuell effekt. I mitt projekt Re – Cut skapar jag kollage av böcker och digitala bilder. Vi fångar ständigt bilderna i vår omgivning. Är en bilds syfte att ses en enda gång? Eller är det att man tittar på den åtskilliga gånger och kanske delar den med någon som sedan upprepar processen… Vissa av dessa bilder trycks för dem som aktivt konsummerar bilder, men som vi vet så kastar folk hela tiden bort gamla böcker och en massa böcker förblir på så vis oöppnade under åratal. De böcker jag använt i mina kollage har alla anskaffats gratis. De tidigare ägarna har velat bli av med dem och har skänkt dem ifrån sig. Av dessa kasserade objekt gör jag nya bilder, nya ideer och nya kompositioner.

Re – Matters är en komposition av projekt som kan kopplas samman genom mitt sätt att anända geometri och färg. För mig är det viktigt att hitta användning för saker vi redan har; mitt huvudsakliga mål som konstnär är att göra konsten hållbar. Jag tycker vi har tillräckligt med objekt – låt oss använda dem och skapa nya grejer; det vill säga nya visuella upplevelser.

RE – CUT

RE – CUT at The Arts Dot. In Karlskrona, Sweden. May – June 2019

AAC5EF71-D4E1-4E0A-8992-F0E7522070C4

1E6CB43D-92F3-4ED9-A664-F85B78661240.jpeg

9CE6E380-B450-430C-8BE6-58314C34A841

14FB1E55-4039-46AA-AABA-4E57828F9127.jpeg

 

RE – CUT Exhibition at Process Wall, Gallery Myymälä2. March 2019

More info:

Process Wall

DAA32938-BEA7-4949-B668-CF3089BF937A

3DE59B39-C954-4FF8-9EA6-DA8CD9D6E2C1
Photography by Pauli Boström